شنبه 22 خرداد 1400

ثبت نام و درخواست کارت منزلت سالمندی

پرکردن فیلدهای ستاره دار* الزامی است.

  • عکس حتما پرسنلی باشد (سلفی، یادگاری، خارج از موازین شرعی و... نباشد)
  • عکس دارای حاشیه نباشد
  • عکس دارای مهر و منگنه یا چروک نباشد
  • عکس افقی و یا زاویه‌دار نباشد

عکس پرسنلی

* کارت منزلت به نزدیکترین فرهنگسرا به این کدپستی ارسال خواهد شد.