شنبه 22 خرداد 1400

سالمندان عزیز بدلیل شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی خود از مراجعه حضوری خودداری فرمایید. با تشکر

سالمندان عزیز بدلیل شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی خود از مراجعه حضوری خودداری فرمایید. با تشکر